2% z podielu zaplatenej dane


Do Vyhlásenia alebo daňových priznaní prosím uveďte naše údaje:

Identifikačné údaje

 • IČO/SID: 512 09 497 
 • Právna forma: občianske združenie 
 • Obchodné meno/názov: Centrum hendikepovaných plavcov
 • Ulica: Vidlicová
 • Číslo: 28
 • PSČ: 831 01
 • Obec: Bratislava

Postup pre zamestnancov


 1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Zároveň požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2% alebo 3% z daní do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Postup pre fyzické osoby


 1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane resp. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
 3. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 je fyzická osoba povinná podať najneskôr 31.3.2021
 4. Zaplaťte daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní, aby nebol vykázaný daňový nedoplatok

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2021.

Postup pre právnické osoby


 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €
 2. Na strane č.12 v daňovom priznaní pre právnické osoby prosím uveďte naše údaje (viď hore)
 3. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2021.