Ako nás podporiť


Financovanie činnosti združenia je založené na členských príspevkoch, príspevkoch na športovú činnosť (spoluúčasť plavcov), podiele zo zaplatenej dane fyzickej alebo právnickej osoby, grantoch, dotáciách, daroch a príspevkoch od fyzických a právnických osôb ale aj zadaním reklamy. Zaraďte sa medzi našich podporovateľov. Svoj dar pošlite na účet SK6711000000002948052883  a do popisu uveďte „DAR a Vaše meno alebo e-mail“. Darovacia zmluva je TU na stiahnutie. Vaše logo uvedieme na našej web stránke či prezentačných materiáloch obdarovaného

PODPORILI NÁS 2023


HLAVNÁ PODPORA

VÝZNAMNÁ PODPORA

PODPORA

MEDIÁLNY PARTNER


PODPORILI NÁS


Podpora je realizovaná cez:

  • Centrum športovej činnosti mládeže pri Slovenskom paralympijskom výbore: realizácia športovej prípravy telesne znevýhodnenej mládeže, organizovanej v kluboch, ktoré sú riadnymi členmi SZTPŠ, SAZPŠ, SZŠMP a SZTKW (kolektívni členovia SPV). Požiadavkou pre pridelenie štatútu centra je vytvorenie požadovaných podmienok pre pravidelný športový tréning, pod vedením kvalifikovaného trénera
  • granty SLOVENSKÉHO ZVÄZU TELESNE POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV v oblasti podpory športu telesne znevýhodnených
Dotácia Úradu vlády SR

na podporu rozvoja športu na rok 2019 na nákup športovej výbavy s cieľom podpory rozvoja plávania a ďalších športov hendikepovaných detí a mládeže

Podpora športových podujatí a záštita nad plaveckými pretekmi para plavcov

podpora pretekov a prevzatie záštity predsedom BSK Jurajom Drobom 2018 – Veľká cena Bratislavy 06.10.2018 2019 – X. Majstrovstvá Slovenskej republiky v para plávaní 19.10.2019

Významná podpora športových podujatí

podpora pretekov Veľká cena Bratislavy 06.10.2018 a a prevzatie záštity primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy Matúšom Vallom nad X. Majstrovstvami Slovenskej republiky v para plávaní 19.10.2019

Významná podpora športu hendikepovanej mládeže

Občianske združenie Pecka významne podporilo pravidelnú športovú prípravu a usporiadanie plaveckých pretekov hendikepovaných plavcov

Podpora športu hendikepovanej mládeže

Mestská časť Bratislava Karlova Ves  poskytla podporu pri usporiadaní športových podujatí ako aj pri podpore športu hendikepovaných detí a mládeže

Podporu nami organizovaným pretekom poskytli