Ako nás podporiť


Financovanie činnosti združenia je založené na členských príspevkoch, príspevkoch na športovú činnosť (spoluúčasť plavcov), podiele zo zaplatenej dane fyzickej alebo právnickej osoby, grantoch, dotáciách, daroch a príspevkoch od fyzických a právnických osôb ale aj zadaním reklamy. Zaraďte sa medzi našich podporovateľov. Svoj dar pošlite na účet SK6711000000002948052883  a do popisu uveďte „DAR a Vaše meno alebo e-mail“. Darovacia zmluva je TU na stiahnutie. Vaše logo uvedieme na našej web stránke či prezentačných materiáloch obdarovaného

PARTNERI


Podpora je realizovaná cez:

  • Centrum športovej činnosti mládeže pri Slovenskom paralympijskom výbore: realizácia športovej prípravy telesne znevýhodnenej mládeže, organizovanej v kluboch, ktoré sú riadnymi členmi SZTPŠ, SAZPŠ, SZŠMP a SZTKW (kolektívni členovia SPV). Požiadavkou pre pridelenie štatútu centra je vytvorenie požadovaných podmienok pre pravidelný športový tréning, pod vedením kvalifikovaného trénera
  • granty SLOVENSKÉHO ZVÄZU TELESNE POSTIHNUTÝCH
  • ŠPORTOVCOV v oblasti podpory športu telesne znevýhodnených

MEDIÁLNY PARTNER


PODPORILI NÁS


Dotácia Úradu vlády SR

na podporu rozvoja športu na rok 2019 na nákup športovej výbavy s cieľom podpory rozvoja plávania a ďalších športov hendikepovaných detí a mládeže

Podpora športových podujatí a záštita nad plaveckými pretekmi para plavcov

podpora pretekov a prevzatie záštity predsedom BSK Jurajom Drobom 2018 – Veľká cena Bratislavy 06.10.2018 2019 – X. Majstrovstvá Slovenskej republiky v para plávaní 19.10.2019

Významná podpora športových podujatí

podpora pretekov Veľká cena Bratislavy 06.10.2018 a a prevzatie záštity primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy Matúšom Vallom nad X. Majstrovstvami Slovenskej republiky v para plávaní 19.10.2019

Významná podpora športu hendikepovanej mládeže

Občianske združenie Pecka významne podporilo pravidelnú športovú prípravu a usporiadanie plaveckých pretekov hendikepovaných plavcov

Podpora športu hendikepovanej mládeže

Mestská časť Bratislava Karlova Ves  poskytla podporu pri usporiadaní športových podujatí ako aj pri podpore športu hendikepovaných detí a mládeže

Podporu nami organizovaným pretekom poskytli