Majstrovstvá SR v para plávaní nadväzujú na úspešnú sériu 32 ročníkov SLOVAKIA CUP, ktorých posledný ročník na 50m bazéne bol v r. 2011. V období rokov 2012 – 2018 sa konali na 25m bazéne. Po minuloročných pretekoch Veľká cena Bratislavy a vytvorení série pretekov Česko-slovenský pohár, organizovaných Českým zväzom telesne postihnutých športovcov a Slovenským paralympijským výborom na území Česka a Slovenska, opäť vraciame Majstrovstvá SR v para plávaní na 50m bazén.

The Slovak Republic Para Swimming Championships follow the successful series of the 32nd annual SLOVAKIA CUP, whose last year at a 50m pool was in 2011. In the period 2012 to 2018 it was held at a 25m pool. After last year’s competition, the Bratislava Grand Prix, and the creation of a series of Czech-Slovak Cup races, organised by the Czech Union of Physically Disabled Athletes and the Slovak Paralympic Committee in the Czech and Slovak Republics, we are once again returning to a 50m swimming pool.

Sobota 19. 10. 2019 | Bratislava | Mestská plaváreň Pasienky

Saturday 19. 10. 2019 | Bratislava | Mestská plaváreň Pasienky

INFORMÁCIE / INFORMATION


  • Preteky sú tretím kolom Česko-slovenského pohára v para plávaní 2019
  • Preteky sú otvorené plavcom s telesným, mentálnym a zrakovým postihnutím zo SR a zahraničia
  • Zaradenie pretekov do kalendára World Para Swimming umožňujem plavcom plniť limity na Majstrovstvá Európy 2020 a Paralympijské hry 2020
  • Záštitu nad pretekmi prevzali predseda Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Juraj Droba, MBA, MA a primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. arch. Matúš Vallo
  • The competition is the third round of the 2019 Czech-Slovak Para Swimming Cup
  • The competition is open to swimmers with physical, mental, and visual impairments from Slovakia and abroad
  • The competition is approved by World Para Swimming and allows to meet the limits of the European Championships 2020 and the Paralympic Games 2020
  • The event is held under the auspices of the Chairman of the Bratislava Self-Governing Region, Mgr. Juraj Droba, MBA, MA and the Mayor of the City of Bratislava, Ing. arch. Matúš Vallo

ĎAKUJEME ZA PODPORU!