Kontakty


Adresa
Vidlicová 28,
831 01 Bratislava,
Slovenská republika
Vedenie klubu
Predseda a štatutár: Mgr. Svätopluk PACÁK mob.: +421 907 716 303,
Podpredseda a štatutár: Ing. Martina BATKOVÁ mob.: +421 905 796 621
Email
e-mail: cehap@cehap.sk
Bankové spojenie
IBAN: SK6711000000002948052883
SWIFT: TATRSKBX