Veľká Cena Bratislavy 2018

Veľká Cena Bratislavy sa uskutočnila 6.10.2018.